Deň: 14. novembra 2019

Bikesharing, nový trend na Slovensku

Bikesharing, nový trend na Slovensku

Bikesharingsa už celkom pekne rozrastá aj u nás, čiže v slovenských mestách.  Táto služba poskytuje svoje isté výhody, a to najmä tam, kde sa už počet áut a nahnevaných vodičov stáva neznesiteľný. V takýchto prípadoch jazda na bicykli šetrí nervy, ale aj čas, no a samozrejme takisto životné prostredie. Pokiaľ máme hovoriť o funkčnosti týchto služieb v plnej paráde, môžeme už s istotou spomenúť […]

Financie vo svetovej ekonomike

Financie vo svetovej ekonomike

Do svetovej ekonomiky patria rôzne zoskupenia ako sú NATO, OSN, V4 či mnoho ďalších. Taktiež samozrejme Európska únia, ktorá zoskupuje štáty a ktorej sme členom aj my. Zo svetovou ekonomikou súvisia aj financie. Sú jej podstatou. Každá krajina potrebuje určitý rozpočet na svoje fungovanie. Národné ekonomiky taktiež a preto sa najčastejšie hovorí o prerozdeľovaní finančných prostriedkov. Veľmi veľa […]