Živá lampa v obývačke


Ste zástancom eko bývania a zároveň bojovníkom za používanie čistých energií, no chcete mať
aj útulné, ale moderné bývanie?
Máme pre vás novinku, ktorá by tieto podmienky mohla spĺňať- živú lampu.

rosa
 
A BUDE SVETLO
Rastliny pomocou mikroorganizmov produkujú „živé svetlo“,  čo je vlastne ich schopnosť meniť chemickú energiu na „elektrinu“ počas procesu fotosyntézy. Lampa nepotrebuje žiadny zdroj napájania, je celkom sebestačná. Rastlinu treba uložiť do sklenenej, čiastočne otvorenej nádoby, na dne ktorej je pôda a keď prebieha fotosyntéza,  do pôdy sa uvoľňujú organické zlúčeniny. Vďaka mikrobiálnemu palivovému článku, čo je nová technológia rozkladu organickej hmoty baktériami, vytvoria sa elektróny a tie sa odvádzajú z pôdy. Drôtom je vedený elektrický prúd k LED diódami vybavenému zariadeniu. Jedinečný je spôsob zapálenia lampy: dotyk na listoch rastlín.  Stačí, ak sa človek jemne dotkne listu a táto interakcia spôsobí rozsvietenie „živej lampy“.
 
KVETINÁČE PLNÉ ZELENEJ ENERGIE
Živé lampy sa dostávajú do obývačiek zatiaľ ako len exkluzívne kúsky na dotvorenie interiéru. No
Ermi so svojim tímom má záujem aj o vytvorenie exteriérového živého parku, ktorý budú osvetľovať tieto „živé“ lampy a postupom času by chceli zelenú energiu využívať aj na iné projekty. Ide o projekt, takzvaný „startup“, ktorý sa zatiaľ ešte len rozbieha.

park
 
LIMITY TECHNOLÓGIE
Odborníci v tejto oblasti uvádzajú, že zdĺhavosť v uvádzaní projektu do praxe spôsobuje účinnosť technológie, ktorá má svoje hranice. Rastlina – živá lampa – potrebuje veľa času na produkciu dostatočného množstva energie, niekedy aj celý deň, aby zabezpečila polhodinové svietenie. Dizajnérka však kvôli tomu nehádže „flintu do žita“, ako sa hovorí, ale s optimizmom verí, že táto technológia bude raz v každom kvetináči a človek pochopí, že v našom energetickom systéme majú svoje nezastupiteľné miesto aj rastliny. Dúfa tiež, že ľudia si začnú ceniť ekonomickú hodnotu prírody a urobia všetko pre zníženie emisií, ktoré vytvárajú skleníkové plyny a že sa viac začnú venovať  vytváraniu zelených miest pre podporu a rozvoj biodiverzity.