Aj toto je kultúra

Pod pojmom kultúra si každý z nás môže predstaviť niečo celkom iné, u každého z nás znamená a spája sa s rozdielnym chápaním, čo vlastne pod tento pojem patrí. Ak sa nad tým zamyslíme, tak je jasné, že môžeme hovoriť o komplexnom spôsobe nášho správania sa k okolitému svetu, potom tam patria aj záľuby jednotlivcov, to, čo čítame, akú hudbu počúvame alebo na aké filmy chodíme do kina.

box

Základy slušnosti by sme si mali osvojiť všetci
No kultúra nie je len o záujmoch, ale je to široký záber celého nášho postoja k svetu a prostrediu okolo nás, o tom, ako sa staviame k problémom, ktoré nás stretávajú v živote, počnúc od elementárnej slušnosti medzi ľuďmi a k ľuďom, keď pomôžeme starším alebo ľuďom v núdzi, či možno len úsmevom podporíme niekoho, kto je na konci so silami. Neodmysliteľne sem patrí aj spôsob odievania, hlavne na tie udalosti, ktoré si vyžadujú našu špeciálnu pozornosť, pretože aj tým, čo si na seba oblečieme, dávame najavo svoj postoj k hostiteľovi, čo je takisto súčasťou kultúrnosti človeka.

Byť ľuďmi je dôležité stále
Človek sa prejavuje denne, ku každej situácii, ktorá nás postretne, zaujmeme nejaký postoj. Správať sa v kine alebo v divadle tak, aby sme nerušili ostatných, to isté platí o dopravných prostriedkoch či sme za volantom alebo ako cestujúci, v zamestnaní aj v škole, všade sa treba správať podľa týchto zásad. Presadzovať svoje záujmy tvrdohlavo a bezohľadne nie je prejavom vysokej úrovne kultúrnosti jednotlivca, vyzdvihovanie svojho ega až za hranice únosnosti takisto znamená, že človek nepatrí k tým, ktorých by sme tak mohli nazvať.

divadlo

Ani športové udalosti nie sú výnimkou
Mnoho nepríjemných prejavov nekultúrnosti ľudí vidíme aj na športoviskách, kedy adrenalín zaslepuje myslenie a zdravý úsudok a častokrát vyústi až do osobných sporov a fyzických napadnutí, a to nielen medzi hráčmi, ale aj v hľadiskách medzi divákmi. Davová psychóza má svoju silu, a tak niet divu, že zachváti takmer každého účastníka sporu.

Kultúra a kultúrne správanie by mali náš život obohacovať o príjemné zážitky zo všetkého, čo robíme, ale prispieť k tomu musíme všetci.