Administratívne úkony a povolenia si vyžaduje aj stavba rodinného domu

Rozhodnutie o tom, že si chceme postaviť rodinný dom je základný bod, od ktorého sa potom odvíja množstvo potrebných administratívnych úkonov, kým sa dopracujeme k samotnej realizácii stavby. Základom je projekt domu, ktorý je nutný pri vybavovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a na realizáciu stavby.

K modernému domu je dlhá cesta

Projekt na výstavbu rodinného domu musí byť kompletný, jeho súčasťou sú správy, sprievodná a technická, potom je to výkresová časť, kde sú dôležité pôdorysy, rezy, pohľady, strecha či krov, výpisy materiálov a prvkov, projekt požiarnej ochrany, rozpočet stavby a podobne. V súčasnosti je potrebné k projektu priložiť aj projekt zateplenia domu. Podľa zložitosti či nutnosti prepracovania atypických prvkov projektu je potrebné dodať aj detailné výkresy, kde sú rozpracované zložité konštrukcie, a toto všetko má potom aj vplyv na konečnú cenu projektu.

Mnoho ľudí si plánuje stavbu rodinného domu na pozemku, ktorý buď zdedili alebo už jeho časť aj užívajú, no tí, ktorí sú nútení pozemok kupovať, majú možnosť voľby výberu kde a aký typ pozemku si kúpia. Inak sa totiž vypracováva projekt, ktorý ráta s tým, že rodinný dom bude stáť na rovinatom pozemku a inak s domom, zasadeným do svahu. V tomto prípade sa projektová dokumentácia rozšíri o statické výpočty, ktoré zahŕňajú projekt pre stavebné povolenie prípadnú výstavbu oporného múra, s funkciou zabezpečenia zosunu svahu, konzultácie s geológom o vhodnosti podložia a podobne. Cenu projektu navýšia aj 3D modely, vizualizácie či meno projektanta.

Nevyhnutnosťou je schválený projekt

Po vypracovaní projektu je potrebné vybaviť stavebné povolenie. Žiadosť treba podať na príslušnom stavebnom úrade, kde vám povedia aj podrobné podmienky, ktoré treba splniť. Tie sa totiž líšia, každý stavebný úrad má vlastné požiadavky. Všetky tieto administratívne úkony však môžete prenechať na firmu, ktorá ich vybaví za vás. Ponúkajú totiž inžiniering, čo zahŕňa dodanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavebnej časti a architektúry, ale aj zabezpečenie projektov jednotlivých profesií. Cena tejto služby však závisí od lokality a spoločnosti, ktorá ju poskytuje. Vy sa však odbremeníte od náročného a zdĺhavého procesu, ktorý vám zaberie veľa drahocenného času.